1928 K: Pazar
Osm: Eyinepazarı - Tr "cumapazarı"
1282 Bibi: Kazova

Pazar, Tokat İl merkezine 25 km mesafede yer almaktadır.Pazar ilçesi, ilk çağlarda Kral Yolu, daha sonra ise İpek Yolu üzerinde yer almıştır. Antik çağda Kazova Dazimonitis ismiyle, Pazar ilçesi de Cellarion ismiyle anılmıştır. 11. yüzyılda Danişmentliler tarafından fethedilmiştir. Pazar, Türklerin eline geçtiğinde Kazabad, Kazova, Ayna Pazarı, Aynalı Pazar, Eğrişehir, Avnibey Pazarı, Ayan Pazarı gibi isimlerle anılmıştır.14. yüzyıla kadar çeşitli Anadolu beylikleri arasında el değiştirmiş, 1392'de Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Fatih Sultan Mehmet, Uzun Hasan ile mücadelesinde Otlukbeli Savaşına giderken, Yavuz Sultan Selim de Şah İsmail ile mücadelesinde yine bu yol üzerinden geçmiştir. İlçe merkezinde 1884 yılından kalma eski bir çınar ağacı vardır. Pazar'ın çıkışında Selçuklulardan kalma bir kervansaray bulunmaktadır. I. Alaeddin Keykubad'ın birinci eşi Mahperi Hatun tarafından 1238 yılında yaptırılmıştır. Ayrıca ilçenin 3 km çıkışında Yeşilırmak üzerinde eski adı Tavukçu Köprüsü olan tarihi taş köprü bulunmaktadır.

Tokat "PAZAR" Mahalleleri, köy ve beldeleri

• Erkilet Mahallesi
• Esentepe Mahallesi
• Gaziosmanpaşa Mahallesi
• Merkez Mahallesi
• Seyitali Mahallesi
• Sinanpaşa Mahallesi
• Tekke Mahallesi


(FARNI) BAĞLARBAŞI KÖY
1946 MYK: Parni
1928 K: Farnı

(ABAYEL) BALLICA KÖY
1928 K: Abayel/Abayıl

ÇAYKÖY
Çerkez, Türk (Balkan göçmeni, Artovalı,Türkmen Beğdili aşireti), Kürt karma yerleşimidir. Batum muhaciri Lazların da yaşadığı söylenir.

DEREÇAYLI KÖY
1946 MYK: Dereçay

DEREKÖY BLD.

(ARMUS) DOĞANÇALI KÖY
1928 K: Armus

(MANASTIR) KALEDERE KÖY
1928 K: Manastır
Çerkez yerleşimi
Kaledere ve Manastır ayrı ayrı köylerken, 1941'de Kaledere adı altında birleştirilip tek köy yapıldı.

MENTEŞE KÖY
1928 K: Menteşe
Çerkez yerleşimi

(MUNAMAK) OCAKLI KÖY
1928 K: Munamak - Yun monomáxos "akıncı"

TAŞLIK KÖY
1928 K: Taşlık
Çerkez yerleşimi

TATAR KÖY

TEPEÇAYLI KÖY

ÇİFTLİK KÖY

(DİMORTA) GÖLYANI-ÜZÜMÖREN
1946 MYK: Aşağı Dimorta
1928 K: Dimorta

OVACIK KÖY
1928 K: Ovacık

(GELGİDAN) OVAYURT KÖY
1946 MYK: Geldigan

ÜZÜMÖREN BLD.
1946 MYK: Yukarı Dimorta
1928 K: Dimorta

BEŞEVLER KÖY

ERKİLET MAH.
1928 K: Erkilet

MEMLEKETİM TOKAT